Search Site

web abeingo
London:

Ababala (Tiriki)

Ababere (Marachi, Samia, Haya, Bukhayo, Uganda)

Ababongo (Bunyala, Samia)

Ababonwe (Marachi, Samia)

Ababuka (Tiriki, Marachi)

Abachero (Kisa)

Abachirinya

Abachitechi

Abaholo (Ugenya, Congo)

Abakalibo

Abakana (Ugenya)

Abakhamari

Abakhami (Bukusu)

Abakoye

Abakulubi

Abaleka (Samia, Bunyala, Uganda)

Abalunda

Abamaingo

Abamale

Abamani (Marama, Kisa, Butsotso, Abanyala ba Ndombi)

Abambatsa

Abambwoli

Abamuima (Abamuhima, Abamuyima)

Abamuira

Abamukalala

Abamukalano

Abamukolwe (Marachi, Marama)

Abamulembo (Bunyala, Bukusu, Samia, Marachi)

Abamuniafu

Abamunyendo

Abamurono (Marachi, Kisa)

Abamurumba

Abamushechere

Abamuswa (Ugenya)

Abamutiru

Abamwende (Marama, Butsotso)

Abanamakwa

Abanatsiri (Tiriki)

Abarunga (Bukhayo, Marachi)

Abasereme (Uganda Nyole)

Abashibe

Abashieni (Marama)

Abashikaawa

Abashireka

Abashitsetse

Abatende

Abatobe

Abatura (Tiriki, Isukha, Bukusu, Bukhayo, Marachi)

Abawali

Abaweesia

Abayundo (Abanyala ba Ndombi, Bukusu)