Search Site

web abeingo
London:
NAME SUBLOC CLAN VILLAGE RES CONT
To include your name send your details to editor@abeingo.org. If you provide more including your CV or profile (including photos), we'll publish and create a link on your name.
Khabiri Inumi B   Mukhwanga Bukhwanga Malindi Yes
Makhuli Andati F Magombe Musimanya Ebumaalirani Msa Yes
Malomba Michael Budalang'i Mumulembo Bumadeya London Yes
Obinga Marede F Esisenye Mukhumachi Emayoni Msa Yes
Okumu Joanes Bulemia   Rudacho Nairobi Yes
Oyango  S Nasiagi Rugunga   Emabinju Nairobi Yes