Search Site

web abeingo
London:

Abakhanyi

Abakhumbwa

Abakhulunya

Abamahalia

Abakusi

Abamilonje (Abamironje)

Abamakhaya (Marama)

Abaruli (Kisa)

Abarimbuli (Tiriki, Maragoli)

Abasalwa (Idakho)

Abasakala (Maragoli, Bukusu, Idakho, Luo)

Abashilukha

Abashikulu (Idakho)

Abashitaho (Idakho)

Abashirukha

Abasiritsa

Abasikhobu

Abasulwa

Abateheri

Abaterema

Abatsunga

Abatura (Tiriki, Bukusu, Wanga, Bukhayo, Marachi)

Abashimutu

Abayokha

Abayonga (Maragoli, Kisa)

Abichina

Abakhaywa

Abitsende

Abakukhumi

Abashisalatsi (Idakho)