Search Site

web abeingo
London:
If your clan is not listed please CLICK HERE to contact the editor. We will also appreciate information and news about your clan.

Abakobero (Butsotso, Tororo)

Abakondi

Abamahani

Abamakambe

Abamanyisi

Abamasaba (Bukusu, Tiriki)

Abambale

Abambuka

Abamuhali

Abangolori

Abanyikhu

Abasali (Tiriki, Maragoli)

Abasalwa (Isukha)

Abasanga (Maragoli)

Abashiangala

Abashikulu (Isukha)

Abashimuli

Abashirika (Tiriki)

Abashisila

Abashitsiuli

Abakhwese