Search Site

web abeingo


If your clan is missing or you have information about your clan, please contact editor

London:

Ab’biba

Abahando

Abakanga (Kisa)

Abakhaya

Abalako (Bukusu)

Abalonga

Abamang’ali (Samia, Butsotso, Kabras, Bukusu, Marachi, Tachoni)

Abamukunzi

Abamuli (Tiriki, Bunyala, Idakho, Luoland)

Abamutete (Tiriki)

Abamutsa

Abanangwe

Abasaama

Abasakami  (Kano)

Abasiekwe

Abasikhale

Abasilatsi (Abasiratsi)

Abasiloli (Tachoni, Bukusu, Abanyala ba Ndombi)

Abasiralo

Abasubi (Abasyubi)

Abatongoi

Abatsulia

Abayangu (related to Abamasaba of Idakho)

Abbayi (Bukusu, Tiriki)

Aberanyi

 

Have you made a difference in your community? Are you a famous clansman or woman? We would like to hear from you. Contact the editor